เทคโนโลนีพลาสม่าคลัสเตอร์ของชาร์ป อนุภาคไฟฟ้าบวกและลบฟอกอากาศให้บริสุทธิ์

มีประสิทธิภาพสูง เพราะ ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์

 • หยุดยั้งการออกฤทธิ์ของเชื้อไวรัสที่มาทางอากาศ
  (พิสูจน์แล้วจากการทดลองในพื้นที่ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร)
 • สลายและกำจัดสารก่อโรคภูมิแพ้ได้ เช่น ไรฝุ่น และซากตัวไร
 • สลายและกำจัดเชื้อราในอากาศและหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติด
 • กำจัดกลิ่นซึ่งติดอยู่ตาม ผ้าม่าน เก้าอี้นวม และวัตถุอื่นๆ

● Although products equipped with Plasmacluster technology provide functions that suppress airborne viruses, and break down and remove allergens such as dust mite feces, and dead dust mites. They do not create a sterile state and thus provide no guaranteed protection against infection.
● The actual antibacterial and purification effects vary depending on the conditions in the room and how the product is used.

เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ เพื่อสุขภาพ – จากชาร์ปเท่านั้น

อนุภาคไฟฟ้าบวกและลบเช่นเดียวกับอนุภาคที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติถูกสร้างขึ้นและปล่อยออกมาด้วยกระแสพลาสม่า เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ซึ่งบริษัทชาร์ปเป็นผู้คิดค้นขึ้นทำหน้าที่หยุดยั้งไวรัสที่มาทางอากาศ สลายและกำจัดเชื้อราที่มาทางอากาศ สิทธิบัตรของชาร์ป (ได้สิทธิบัตรเลขที่ 3680121)
สถาบันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัล “สิ่งประดิษฐ์” สำหรับ “เครื่องฟอกอากาศที่ใช้
อนุภาคพลาสม่า” ในงานประกาศเกียรติคุณระดับชาติิิ

กลไกในการกำจัดแบคทีเรียในอากาศโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์
(ใช้แสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น)
1. การปล่อยอนุภาคไฟฟ้า
อนุภาคไฟฟ้าบวกและลบเช่นเดียวกับอนุภาค
ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติถูกสร้างขึ้นและปล่อย
ออกมาด้วยกระแสพลาสม่า

2. มีผลต่อเชื้อราและไวรัส
เฉพาะเมื่ออนุภาคไฟฟ้าสัมผัสกับผิวของเชื้อราแบคทีเรีย 
และไวรัส อนุภาคเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นอนุมูลพื้นฐาน
ไฮโดรเจนออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดี
อนุมูลพื้นฐานไฮโดรเจนออกไซด์จะแย่งไฮโดรเจน (H) จาก
โปรตีนที่ผิวของแบคทีเรีย และทำให้โปรตีนนี้แตกตัว

3. อนุภาคไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นน้ำแล้ว
กลับคืนไปอยู่ในอากาศ
การรวมตัวกันของอนุมูลพื้นฐานไฮโดรเจน
ออกไซด์กับไฮโดรเจน (H)

อนุภาคไฟฟ้าวิ่งอยู่ได้เป็นเวลานานกระจายไปทั่วทั้งห้อง

เมื่อรวมกระแสพลาสม่ากับความชื้นและออกซิเจน อนุภาคไฟฟ้าบวกและลบจะถูกสร้างขึ้น ชั้นโมเลกุลของน้ำรอบๆอนุภาคไฟฟ้าทำให้อนุภาคไฟฟ้ามีอายุยาวนาน

เพราะอนุภาคไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเหล่านี้เหมือนกับอนุภาคที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จึงมั่นใจในความปลอดภัยได้

อนุภาคไฟฟ้าพลาสม่าคลัสเตอร์เป็นชนิดเดียวกับอนุภาคที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และกลไกการทำงานของอนุภาคไฟฟ้าได้ถูกทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงมั่นใจในความปลอดภัยได้

 • (1) จำแนกชนิดของอนุภาคไฟฟ้า
 • (2) อธิบายกระบวนการทำงานของอนุภาคไฟฟ้า (ดร. เกอร์ฮาร์ด อาร์ทแมน มหาวิทยาลัยอาเคนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประเทศเยอรมัน)
 • (3) ยืนยันความปลอดภัยของอนุภาคไฟฟ้า
บริษัทได้เก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยที่น่าเชื่อมั่นอย่างสูงโดยใช้มาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์การทดสอบ และห้องทดลองตามหลัก GLP* (good laboratory practice)
จุดประสงค์ ชื่อการทดสอบ (ตัวย่อ) ระดับความเข้มข้นของอนุภาคไฟฟ้า
การระคายเคืองของผิวหนัง (ระดับปกติ) การระคายเคืองอย่างฉับพลัน และการกัดกร่อนของผิวหนัง ประมาณ 1 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
การระคายเคืองของตา (ระดับปกติ) การระคายเคืองอย่างฉับพลัน และการกัดกร่อนของตา ประมาณ 13 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม (ระดับปกติ) ความเป็นพิษจากการหายใจเข้าปอด (ประเมินผลกระทบทางพันธุกรรมต่อเนื้อเยื่อปอด) ประมาณ 7 ล้านอนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 • ● สถาบันที่ทำการทดสอบ: มิตซูบิชิ เคมิคอล มีเดียน คอร์ปอเรชั่น
 • * หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการทดลอง GLP (good laboratory practice) หมายถึงมาตรฐานที่กำหนดขึ้นกับอุปกรณ์การทดสอบ กระบวนการ คู่มือในการทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการทดสอบการประเมินที่ปลอดภัยของสารเคมีและสารอื่น เป็นต้น
 
Top of Page

พิสูจน์แล้วและน่าเชื่อถือว่าสามารถกำจัดแบคทีเรียที่มาทางอากาศ

 • เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ ของชาร์ปได้แสดงถึงความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สูงโดย ใช้อุปกรณ์การทดสอบที่ถูกต้องตามหลัก GLP*
 • ● การทดสอบการระคายเคืองและการกัดกร่อนต่อผิวหนัง ● การทดสอบการระคายเคืองและการกัดกร่อนต่อดวงตา ●การทดสอบความเป็นพิษจากการสูดดม (ประเมินจากผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปอด) ทำการทดสอบโดย มิตซูบิชิ เคมิคอล มีเดียน คอร์ปอเรชั่น
 • * หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการทดลอง GLP (good laboratory practice) หมายถึงมาตรฐานที่กำหนดขึ้นกับอุปกรณ์การทดสอบ กระบวนการ คู่มือในการทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการทดสอบการประเมินที่ปลอดภัยของสารเคมีและสารอื่น เป็นต้น
 • ● แม้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีฟังก์ชั่นในการสลายและกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ไวรัสที่มาทางอากาศ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างสภาวะที่ปราศจากเชื้อโรคและไม่รับประกันว่าจะไม่มีการติดเชื้อ
 • ● ปริมาณอนุภาคไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และผลการยับยั้งแบคทีเรียหรือการทำให้บริสุทธิ์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภายในห้องและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย

Page top