ได้รับการรับรองทั่วโลก

พลาสม่าคลัสเตอร์-ได้รับความเชื่อถือรวมทั้งลูกค้าใหม่ทั่วโลก[ 28 สถาบันและองค์กร ]

ข้อมูลด้านล่างนี้จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ
Map
List of Verified Data
Efficacy Research Reports
Japan
Efficacy proven in clinical trials
Viruses
Allergens
Fungi
Bacteria
Odors, pet smells
Skin beautifying effects
Hair beautifying effects
Working mechanism of inhibitory effects on allergens
Working mechanism of skin moisturizing (water molecule coating) effect
Indonesia
Viruses
South Korea
Viruses
China
Viruses
Fungi
Bacteria
Vietnam
Viruses
Germany
Fungi
Bacteria
Working mechanism of inhibitory effects on viresus, fungi, and bacteria
Georgia
Efficacy proven in clinical trials
Thailand
Bacteria
U.K.
Viruses
U.S.A.
Bacteria
DETAIL
DETAIL
DETAIL
DETAIL
DETAIL
DETAIL
DETAIL
DETAIL
close

Page top